Arhivele lunare: septembrie 2014

Nașterea Maicii Domnului

Standard

images (11)După cum citim în cărțile religioase „Pricina cea tainică prin care anul bisericesc începe și sfârșește cu cele două prăznuiri ale Maicii Domnului (Naștere Maicii Domnului în 8 septembrie și Adormirea Maicii Domnului în 15 august), este aceea că Dumnezeu a vrut să mântuiască omenirea din robia diavolului și din munca iadului prin mijlocirea Maicii Domnului”.

În acest plan al mântuirii neamului omenesc, Maica Domnului este prezentată în diferite ipostaze, Încă de la începutul lumii,Dumnezeu a arătat în chip tainic în Eva cea veche pe Eva cea nouă, duhovnicească, adică pe Maica Domnului ce avea  să nască , la împlinirea vremii, pe noul Adam, pe Hristos care prin întruparea lui a zdrobit capul șarpelui, al morții, și al păcatului, căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Se știe că prin păcatul săvârșit de Adam și Eva de a fi mâncat din pomul oprit, ei au pierdut nemurirea, fiind alungați din rai și după ei toți oamenii ce le urmează și-au pierdut-o, devenind muritori. Prin Hristos oamenii pot fi mântuiți de păcate și dacă luptă și ei împotriva răului pot ajunge la viața cea veșnică. În planul mântuirii neamului omenesc, Maica Domnului a mai fost închipuită de porumbița lui Noe.Porumbița de pe corabia lui Noe Dacă aceea a adus vestea cea bună a încetării potopului, așa și Maica Domnului, prin nașterea lui Hristos, a adus vestea cea mare a răscumpărării păcatului. Pe Maica Domnului a închipuit-o  scara lui Iacov pe care suiau și se coborau îngerii lui Dumnezeu, căci Maica Domnului a fost scara pe care s-a pogorât Dumnezeu până la noi și prin care firea noastră s-a suit până la dreapta lui Dumnezeu. Noi, oamenii în clipe de restriște și nu numai, ne îndreptăm gândul spre Dumnezeu și în rugăciunile noastre stăm de vorbă  cu El.  Maica Domnului a fost închipuită și prin ușa cea încuiată despre care vorbește proorocul Iezechiel, căci prin ea a trecut singur Dumnezeu și încuiată a lăsat-o nestricând cheile fecioriei. Pe Maica Domnului a mai închipuit-o rugul cel aprins, fiindcă ea a fost rugul cel dumnezeiesc care a primit în sine focul dumnezeirii și nu s-a ars de el.Maica Domnului a fost închipuită și prin toiagul lui Aaron care a odrăslit căci și ea a răsărit din părinți sterpi și neroditori și întru feciorie petrecând, de la Duhul Sfânt a zămislit și a născut pe Hristos.

Nu am prezentat datele privind nașterea Maicii Domnului, fiindcă acestea  în general sunt știute. M-am rezumat doar la câteva mărturii și simboluri mai puțin cunoscute.