Arhivele lunare: mai 2013

Iisus din Nazaret, întemeietorul creștinismului

Standard

Iisus HristosÎn aprilie 33 d. Hr. conform tradiției, sau în aprilie 30 d. Hr. mai probabil, Iisus din Nazaret,( localitate în Palestina) moare răstignit între doi tâlhari. El este întemeietorul unei noi religii, creștinismul. Pentru creștini, El este Mesia,  Fiul lui Dumnezeu, întrupat și mort pentru a salva omenirea. Pentru lumea modernă, credincioasă sau nu, Iisus  este cel a cărei naștere corespunde unei noi ere: anul 0 (zero) al calendarului.

Sunt patru relatări privitoare la moartea lui Iisus, în textele scrise de discipolii Săi, Matei , Marcu, Luca și Ioan,în cele patru Evanghelii. Aceste relatări diferă unele de altele datorită dificultății unei cunoașteri a biogfrafiei sale. Creștinismul este legat de persoana lui Iisus, de interpretarea naturii sale ca om și Dumnezeu și Fiu al lui Dumnezeu totodată. Primii ani ai vieții sale sunt ai unui evreu: ” Iar copilul creștea și se întărea cu duhul”.

Botezul lui Iisus în Iordan

Botezul lui Iisus în Iordan

Întâlnirea sa cu Ioan Botezătorul (27-28 ?) după tradiția prezentată de ” Legenda Aurită”  a lui Jacques de Varagine în Evul Mediu și după spusele unuia dintre asceții ce  profețeau pe malul Iordanului, este hotărâtoare. Iisus este botezat și acest fapt este începutul misiunii sale. De acum începe să propovăduiască. Își alege primii ucenici din păturile populare evreiești. Face vindecări miraculoase și alta minuni, dând naștere la un deosebit entuziasm: ”  Și mulțimi multe mergeau după El”.  (Matei). Pe atunci , Iudeea, ținutul lui Iisus se afla într-o situație instabilă: pe de o parte dificultățile economice, pe de altă parte ocupația romană. De aceea tot mai mult se vorbea despre  sosirea iminentă a Împărăției lui Dumnezeu. Când Iisus vorbește despre o asemenea Împărăție, mulți înțeleg că este vorba despre iminența unor tulburări politice, deși Învățătorul preciza în fața auditorilor: ” Împărăția mea nu este din lumea aceasta”.   (Evanghelia după Ioan). Tocmai această neînțelegere îi face pe evrei să se revolte împotriva Lui. Ei așteptau un rege glorios care să-i salveze de sub dominația romanilor și când profețiile vesteau că ca veni un Mesia care va fi mai puternic decât Cezarul și mai măreț decât Solomon, a cărui împărăție va fi veșnică, ei l-au identificat pe Iisus cu cel care le va împlini visul.

Alungarea neguțătorilor din Templu

Alungarea neguțătorilor din Templu

Pentru că Mântuitorul nu s-a implicat în scopul lor, având altă misiune mult mai măreață decât gloria personală, ei s-au răzvrătit împotriva Lui și i-au cerut moartea.Pe de altă parte acțiunea lui Iisus împotriva neguțătorilor pe care îi alungă din Templu instigă autoritățile politico-religioase împotriva Sa. „… și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. …. Casa Mea casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peșteră de tâlhari” . Mântuitorul cunoștea amenințarea care îl pândea și a acceptat-o: ” Știți că peste două zile,  va fi Paștele și  Fiul Omului va fi dat să fie răstignit ” ,   spune apostolilor.( Matei). A fost răstignit pe Golgota în apropierea Ierusalimului. A fost înmormântat și după mărturia apostolilor, a înviat după trei zile.

Pogorârea Duhului Sfânt

Pogorârea Duhului Sfânt

Evenimentul hotărâtor privind întemeierea noii religii, creștinismul a avut loc la 50 de zile după agonia de pe Golgota, când are loc Pogorârea Duhului Sfânt.

Cei doisprezece apostoli erau adunați la un loc. După povestirea apostolilor, un vânt puternic zguduie casa și apar limbi de foc ce se așează deasupra fiecăruia. Prin aceasta Duhul Sfânt îi umple pe toți ucenicii care acum se despart pentru a propovădui  neamurilor în toate limbile, noua credință.

Fiind în săptămâna Sfintelor Paști, e bine să nu uităm cât de mult a suferit Domnul Iisus pentru mântuirea noastră și nici cuvintele din Biblie : ” Și tot ce va chema numele Domnului  se va mântui”.