Arhivele lunare: noiembrie 2012

„Pe-al nostru steag e scris Unire!”

Standard

M-a bucurat nespus de mult iniţiativa colectivului de la Antena 3 de a lansa campania „Pe tricolor e scris Unire!”în cinstea zilei de 1 Decembrie 1918, ziua naţională a României. Această campanie îndeamnă la iubirea faţă de neam, la „unirea într-un singur suflet sub drapelul naţional”, la cunoaşterea mai profundă a trecutului nostru istoric.

Ideea de unire a sălăşluit în sufletul românilor sute de ani, cotropiţi şi asupriţi când de unii, când de alţii. Actul înfăptuirii acestui ideal naţional nu s-a realizat de la o zi la alta, ci într-un timp îndelungat printr-un proces istoric foarte complicat, cu lupte şi sacrificii umane şi materiale care au înscris atâtea date importante pline de glorie şi sânge în istoria neamului nostru.Enunţarea următoarelor fapte este mărturia acestui adevăr: visul unirii al lui Mihai Viteazul din 1600,  unirea Moldovei şi Munteniei sub Alexandru Ion Cuza din 1859, câştigarea independenţei de sub jugul otoman în urma războiului de independenţă din 1877- 1878, actele de unire de la Chişinău (27 martie/19 aprilie 1918), şi Cernăuţi (15/ 28 noiembrie 1918) prin care Basarabia şi Bucovina scăpate de sub jugul ţarist, reveneu la hotarele  ţării. Toate acestea preced ziua de 1 Decembrie 1918, când la Alba Iulia, Adunarea Naţională votează unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, eliberate de sub stăpânirea austro-ungară, cu patria mamă. Nu pot fi uitate luptele de la Griviţa, Plevna. Oituz, Mărăşeşti, în care bravii soldaţi ai armatei române au luptat cu dăruire purtând stindardul ţării pe care l-au apărat cu pieptul lor de foc şi gloanţe. Şi-au vărsat sângele pentru ca acest stindard să fluture glorios pe redutele duşmanilor. Aceste mari sacrificii au făcut ca noi să trăim azi într-o ţară liberă şi frumoasă. Toată recunoştinţa noastră pentru eroii neamului. Să ne mândrim cu ţara noastră. Să iubim România. Să ne mândrim că suntem români şi să ne unim eforturile toţi laolaltă pentru prosperitatea României În această lună prmergătoare zilei de 1 Decembrie şi nu numai, să trăim din plin sentimentul de dragoste faţă de ţară şi de poporul român,sentiment pe care să-l manifestăm ” umplând ţara cu insemnele României „, conform îndemnului Antenei 3.Alături de stemă şi de imnul naţonal , tricolorul este un însemn iportant al neamului nostru. Fiecare culoare a tricolorului are semnificaţia ei. Aşa cum ştiam eu: roşul reprezintă sângele vărsat în luptele pentru apărarea patriei,galbenul reprezintă bogăţia ţării, în special lanurile de grâu copt şi albastrul credinţa pentru ţară, cât şi credinţa strămoşescă.Pe internet, semnificaţia fiecărei culori este mult mai cuprinzătoare, dar eu rămân la ceea ce am învăţat de mică , fiind mai simplu şi mai uşor de reţinut.

Mă bucură faptul că românii cei din ţară şi cei de afară sunt foarte receptivi şi se implică în campania organizată, prin fel şi fel de acţiuni care mai de care mai frumoase , mai interesante.Te iubesc România! Te iubesc popor român! Te felicit Antena 3 pentru acestă campanie, pentru ideile cu care ne surprizi în fiecare zi, demonstrând un patriotism sincer care trebuie să ne însufleţească pe toţi.