Arhivele lunare: decembrie 2011

Naşterea Domnului Iisus Hristos

Standard

Aşteptăm cu mare bucurie, în fiecare an, ziua de 25 Decembrie, zi de mare sărbătoare pentru români şi penru alte popoare când sărbătorim naşerea Domnului Iisus Hristos.De copil am ştiut faptele petrecute acum mai bine de 2000 de ani din povestirile părinţilor mei, apoi cu înaintarea în vârstă, din cărţile religioase, din predicile ţinute de preoţi în biserică şi din alte surse.Aşa că nu este cazul să amintesc cele ştiute de toată lumea privind acest mare şi deosebit de important eveniment pentru întreaga omenire, ci voi puncta fapte mai puţin cunoscute.
De pldă ştim cu toţii că atunci când s-a născut Iisus în Bethleemul Iudeii,magii de la Răsărit au venit în Ierusalim întrebând unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut.Pentru că nu-l găsesc în Ierusalim, magii pleacă şi steaua pe care o văzuseră la Răsărit merge înaintea lor,călăuzindu-i până la Bethleem, unde se opreşte deasupra staulului,in care intrând îl găsesc pe Prunc împreună cu mama lui şi i se închină aducându-i aur, smirnă şi tămâie în semn de preţuire şi cucernicie.
Vorbind însă despre existenţa magilor ,se ridică întrebări:Cine sunt aceşti magi, că nu ştim?.Ce erau ei? Regi,inţelepţi,astrologi,filozofi?Herodot îi consideră ca făcând parte din elita Imperiului Persan.Textul Evangheliei este foarte lapidar; nu ne spune câţi erau, cum se numeau, din ce ţări erau,ci numai că veneau de la Răsărit, că s-au închinat în faţa ieslei în care era Pruncul Iisus şi ca să scape de oamenii lui Irod,care voia să-l piardă pe Iisus, au plecat pe alt drum decât pe cel care veniseră.În decursul celor două milenii ce s-au scurs de la aceste fapte,legenda a ţesut în jurul lor diferite povestiri.Împărăteasa Elena a descoperit mormintele magilor în trei ţări diferite. Astfel s-au adăugat două completări legendei.În primul rând se arată că erau trei la număr, în timp ce textul Evangheliei sugerează că erau mulţi şi în al doilea rând că erau din ţări diferite, nu numai de la „Răsărit”, cum se menţionează în Evanghelie.
Pe de altă parte, ne întrebăm cum a fost posibilă întâlnirea a trei oameni ce nu se cunoşteau care veneau din ţări diferite ,foarte îndepărtate între ele şi de locul unde trebuia să ajungă,în condiţiile de atunci,când nu exista tren,automobil,avion,pentru a se deplasa,nici telegraf,telefon,pentru a comunica,nici busolă pentru orientare?!Pare ceva de neînchipuit!
Lew Wallace, în romanul său „Ben Hur”,reuşeşte să ne transpună în timpurile de acum mai bine de 2000
de ani, ca să înţelegem,ceea ce pare de neînţeles.Din primele pagini ne face părtaşi la întâlnirea celor trei magi Cel care soseşte primul în deşertul Arabiei este Balthasar care venea din Egipt,apoi grecul Gaspar şi în final indianul Melchior.Cel mai îngrijorat este Balthazar atunci când după un drum lung şi anevoios prin deşert cu cămila sa, poposeşte în locul de întâlnire aşteptându-i pe ceilalţi doi.
„Suntem departe de casă, o alergător în cursă cu cele mai iuţi vânturi,suntem departe de casă,dar Dumnezeu e cu noi! Să avem răbdare”, se adresă el cămilei.”Vor veni, spuse el calm.Cel care m-a călăuzit pe mine îi călăuzeşte şi pe ei.Mă voi pregăti” şi începu să scoată pungile din interiorul cortului pentru a pregăti prânzul. Când totul fu gata,se zări pe faţa deşertului înspre răsărit un punct negru care tot creştea pe măsură ce se apropia, profilându-se într-un om călare pe cămilă.Egipteanul cu ochii în lacrimi exclamă cu evlavie:”Singur Dumnezeu e mare!”Îndată apăru grecul Gaspar.Cei doi se salutară, se îmbrăţişară şi după ce schimbară câteva cuvinte,uitându-se spre nord, a treia cămilă albă venea legănându-se ca o corabie.Sosise indianul Melchihor.Se aşezară toţi în jurul proviziilor pregătite de Baltazar şi în timp ce mâncau, îşi depăna fiecare povestea sa.
Ascultându-le poveştile, îi cunoaştem mai bine.Gaspar se născuse în Atena şi moştenise pasiunea pentru studiu, pentru opera filozofilor.Probabil era filozof.Se retrăsese într-o grotă a muntelui Olimp pentru meditaţie, crezând într-un Dumnezeu invizibil, dar suprem. Aflase de la un iudeu că profeţii lor din vremuri îndepărtate care au umblat şi au vorbit cu Dumnezeu au declarat că El se va întoarce şi va fi regele iudeilor, pentru că iudeii sunt poporul ales.Gaspar s-a întrebat de ce Dumnezeu şi-ar limita iubirea şi binefacerile la o singură ţară? După plecarea iudeului, Gaspar s-a rugat să-l vadă pe rege şi să i se închine. Într-o noapte stând la intrarea în grotă, a văzut aprinzându-se o stea care s-a oprit deasupra dealului şi a grotei sale. A adormit şi în vis a auzit un glas care i-a spus să meargă să-l vadă pe Cel promis ,să fie martor al venirii Sale şi să aibă încredere în Duhul care-l va călăuzi.Dimineaţa şi-a scos hainele de pustnic, s-a îmbrăcat ca mai înainte, a scos dint-o ascunzătoare comoara pe care o adunase în cetate,a urcat într-o corabie,a debarcat în Antiohia unde a cumpărat o cămilă cu care a venit la locul întâlnirii.
Melchihor era brahman şi trebuia să respecte cu stricteţe felul acesta de viată, fiindcă orice abatere atrăgea pedeapsa pentru sufletul lui ca întruparea într-un vierme, muscă, peşte sau un dobi-
toc.El găsise ca principiu al vieţii iubirea,adică veriga dintre suflet şi Dumnezeu. Nimeni însă nu accepta să le vorbească despre iubire. Toţi îl alungau.Căutând un loc singuratic unde să se ascundă de toţi în afară de Dumnezeu, a mers pe albia Gangelui până la izvoarele lui, în Himalaya. Acolo şi-a găsit liniştea sălăşluind singur cu Dumnezeu, postind, rugându-se,aşteptându-şi moartea.Într-o noapte, plimbându-se, se întreba dacă este mântuire. Deodată a apărut o stea s-a oprit desupra capului, iar el încremenit a căzut la pământ.A auzit un glas spunând: „Iubirea ta a învins .Mântuirea e aproape. Împreună cu alţi doi din colţuri îndepărtate ale pămăntului, ai să-L vezi pe Mântuitor şi ai să fii
martor că El a venit.Dimineaţa a pornit în lume pe drumul pe care venise. Într-o crăpătură de munte a găsit o piatră de mare valoare pe care a vândut-o. A ajuns în Ispahan şi s-a îndreptat spre Bagdad. A
călătorit singur,fără teamă, că Duhul era cu el şi aşa a ajuns să se întâlnească cu ceilalţi doi.
Balthasar s-a născut în Alexandria. A fost prinţ şi preot. Şi-a pus averea în slujba uşurării suferintei celor săraci.Mergând prin sate, îl propăvăduia pe Dumnezeu,o viaţă virtuoasă şi viaţa din rai.
Într-o noapte plimbându-se printr-o livadă din apropierea Nilului,s-a rugat şi s-a întrebat de ce nu-i este dat să vadă izbăvirea oamenilor.Luciul apei scânteia de stele. Una din ele ca o lumină putrnică,i s-a aşezat deasupra capului. El s-a prăbuşit la pământ şi şi-a ascuns faţa.Un glas nepământean i-a spus:
„Faptele tale bune au învins.Izbăvirea vine.Împreună cu alţi doi din îndepărtările lumii ai să-L vezi pe Mântuitorul şi ai să depui mărturie pentru El….du-te să te întâlneşti cu ei!”Dimineaţa călăuzit de lumina care-l uimise ,a mers la Memphis, unde a cumpărat o cămilă şi s-a pregătit pentru călătoria în
deşert.
Magii au fost primii care au crezut în profeţiile Vechiului Testament, primii care s-au închinat lui Iisus, primii care i-au recunoscut măreţia şi Mesajul Său Divin.
Naşterea Domnului Iisus Hristos a salvat lumea care se prăbuşea în rătăcirile ei, închinându-se chipurilor cioplite sau animalelor, o lume care zeifica viciile şi săvârşea orgii în cinstea acestora.
A făcut posibilă transformarea spirituală şi morală a omului prin spiritul de dreptte, egalitate şi libertate.Naşterea Domnului Iisus a adus speranţa şi încrederea că grija omului faţă de sufletul său
şi lupta pentru bine nu sunt zadarnice.Crăciunul a devenit sărbătoarea cadourilor însă înainte de toate trebuie să ştim că este sărbătoarea marelui dar făcut de Dumnezeu omenirii, trimiţându-l pe Iisus ca să ne elibereze de păcat, de egoism, să ne păzească şi să ne susţină pe drumul vieţii noastre.Crăciunul este sărbătoarea bucuriei ştiind că suntem iubiţi de Dumnezeu. De aceea în orice situaţie ne-am afla,în
această zi, să ne bucurăm şi să lăsăm să pătrundă în inimile noastre iubirea şi pacea sufletească.Fie ca
în prejma acestei mari sărbători, să-l simţim mai aproape pe Dumnezeu, mai aproape pe Mântuitorul nostru